Zabawa jest nieodłącznym elementem życia każdego dziecka. Pojawia się ona już bardzo wcześnie, bo w okresie niemowlęcym. To dzięki zabawie dzieci w przyjemny sposób spędzają swój czas wolny, którego mają pod dostatkiem. Zabawa pomaga im również rozwijać się emocjonalnie, intelektualnie, ruchowo, duchowo i estetycznie.  Uczy także funkcjonowania w społeczeństwie i relacji z rówieśnikami. W dziecku wyrabia się charakter oraz nastawienie do świata, więc tak naprawdę uczy życia. Ważne, aby zabawa nie była traktowana jako wypełniacz czas. Powinna ona być kreatywna, aby wspierać dziecko na każdym etapie jego rozwoju. Zabawy można więc podzielić na kilka typów.

Czym są konkurencje i zabawy dla dzieci?

Rozwój dziecka to złożony proces, który składa się z wielu etapów. Obejmuje on pewne przemiany, dzięki którym człowiek przechodzi od niższych i mniej doskonałych stanów do wyższych. Na rozwój dziecka wpływa wiele różnorodnych czynników, a jednym z kluczowych są zabawy i konkurencje. Zabawa podejmowana jest ze względu na przyjemność, jaką dostarcza dziecku.

Nie jest w niej ważny efekt końcowy i nie ma w niej określonych celów do zrealizowania. Kluczową rolę w życiu odgrywa natomiast sam proces bawienia się. Świetna zabawa to podstawowa forma aktywności dziecka, która w jego życiu jest szczególnie istotne w kwestii prawidłowego rozwoju. O zabawie można więc mówić, gdy:

  • działanie dziecka jest podejmowane z jego własnej i nieprzymuszonej woli,
  • działanie dziecka odbywa się w określonym czasie i przestrzeni,
  • towarzyszą jej różne emocje,
  • objęta jest regułami i normami wyznaczonymi przez dziecko i obowiązującymi tylko na czas zabawy.

Na jakie sfery w życiu dziecka wpływają konkurencje i zabawy?

Konkurencje i zabawy dla dzieci są aktywnościami odgrywającymi ogromną rolę w życiu maluchów. Oddziałują one na sferę rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, motorycznego oraz społecznego. Zabawa jest działalnością, która ma charakter twórczy i sprzyja pobudzaniu oraz rozwijaniu wyobraźni i kreatywności w różnych dziedzinach życia. Przypisuje się jej znaczącą funkcję społeczną, ponieważ uczy dzieci współpracy, dzielenia się, a także brania i dawania.

Gry i zabawy uczą podporządkowywać się obowiązującym zasadom i regułom. Podczas nich dziecko uczy się oraz przejawia znajomość norm społecznych i pożądanych wzorców zachowania. Zabawa ma ogromny wpływ na rozwój poznawczy, ponieważ za jej pośrednictwem maluch może zdobyć wiedzę o otaczającym go świecie. Gry i konkurencje dla dzieci mogą również wyzwalać różne emocje zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Dzięki temu maluchy mogą rozładować emocje towarzyszące im, co przełoży się na ich lepsze funkcjonowanie.

W trakcie zabaw maluchy komunikują się ze sobą, co przyczynia się do rozwoju mowy i przezwyciężenia pewnych trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Dzięki konkurencjom i grom dzieci zaspokajają swoją potrzebę ruchu oraz działania. Kształtują one przy okazji, a także doskonalą sprawność manualną, na przykład do opanowania elementarnej umiejętności pisania.

Zabawy manipulacyjne

Zabawy manipulacyjne uczą panowania nad własnym ciałem. Polegają na manipulowaniu przedmiotem w różny sposób, oglądaniu, przekładaniu z ręki do ręki, turlaniu i wielu innych czynnościach. Tego typu zabawy mają na celu poznawanie właściwości przedmiotu. Dziecko manipulując nim angażuje spostrzeżenia słuchowe, wzrokowe i dotykowe. To podstawowy etap przed późniejszymi bardziej skomplikowanymi konkurencjami i zabawami. Pomysłów na zabawy, które w ten sposób stymulują dzieci jest mnóstwo. Świetnym rozwiązaniem może być suchy basen wypełniony kolorowymi piłeczkami, który dostępny jest w naszej ofercie.

Zabawy konstrukcyjne

Zabawy konstrukcyjne pobudzają wyobraźnię, ćwiczą sprawność manualną i rozbudzają jego kreatywność. Polegają one na budowaniu czegoś nowego. Wynikają one w naturalny sposób z gier manipulacyjnych, ale różnią się tym, że w zabawie konstrukcyjnej powstaje nowy twór, który jest rezultatem działań dziecka. Dla małych konstruktorów możemy polecić domowy plac zabaw z pianki, który można w dowolny sposób modyfikować. Składa się on z wielu elementów i pozwala stworzyć tor przeszkód albo miejsce do zabawy.

Zabawy tematyczne

Zabawy tematyczne należą do grona zabaw uspołeczniających, gdzie dziecko naśladuje ruchy zaobserwowane w swoim otoczeniu. Dla najmłodszych dzieci nie są potrzebne nawet zabawki, bo wystarczy im ich wyobraźnia. Ważnym elementem zabaw tematycznych maluchów są słowa przez nich wypowiadane. Maluchy zazwyczaj prowadzą monologi, ale może się zdarzyć, że będą to dialogi, gdy podejmą dwie role jednocześnie. Zabawy tego typu są bardzo istotne, ponieważ scalają wszystkie funkcje psychiczne i fizyczne.

Zabawy rytmiczno-ruchowe

Zabawy tego typu ćwiczą motorykę i sprawność fizyczną dzieci, a także wzmacniają siłę. W trakcie nich maluchy ćwiczą swoją sprawność, zręczność, siłę, szybkość, poczucie rytmu. Jeśli będą to konkurencje i zawody sportowe, dzieci nauczą się zdrowej rywalizacji oraz wzmocnią wiarę w siebie. Przykładem takiej zabawy może być gra w kolory, gdy maluchy muszą szybko analizować, czy mogą złapać piłkę, czy nie, a przy tym zrobić to dobrze. Może to być także mecz w piłkę, gdzie naprzeciw siebie staną dwie drużyny.

Podziel się: